ZŠ Počaply – montáž systému QUERYTHERM, rekonstrukce kotelny

Situace

​Základní škola a Mateřská škola Počaply – Králův dvůr sídlí v krásné historické budově, která má ovšem malou nevýhodu. Veškeré případné úpravy jako zateplení, výměna oken atd. podléhají schválení památkové komise. Problémy byly s nerovnoměrným vytápěním budovy, pozdní reakcí topného systému na změny počasí i nehospodárným ohřevem TUV.

Stará plynová kotelna s předimenzovaným výkonem byla blízko havarijnímu stavu. Vzhledem k rostoucím nákladům na vytápění i standardům ohledně tepelného komfortu v budově a v očekávání tuhé zimy bylo nutné situaci řešit velice rychle.

Realizace

​Vzhledem k tomu, že jsme přišli v průběhu topné sezóny, bylo třeba učinit okamžitá opatření a naplánovat další postup po skončení topné sezóny. Po dohodě s vedením školy a města jsme do kotelny ZŠ nainstalovali automatický regulační systém QUERYTHERM, který dokázal hned od začátku provozu regulovat výkon kotelny v reálném čase v závislosti na počasí a provozu budovy.

Opatření se ihned projevilo v pocitovém zvýšení tepelného komfortu, ráno přicházeli všichni do příjemně natopené budovy a v průběhu dne nebylo nutné větrat okny přebytečně naakumulované teplo. Díky temperování v čase mimo provoz budovy (víkendy, noci) a regulaci jednotlivých větví se také zlepšila rovnoměrnost vytápění.

Po skončení topné sezóny byla provedena druhá fáze – instalace nové kotelny. Zvolili jsme variantu kaskády kondenzačních plynových kotlů s potřebným výkonem. Ohřev TUV byl rozdělen na předohřev pomocí kotelny a doohřev pomocí el. bojlerů – eliminace nehospodárného spínání kotelny kvůli ohřívání TUV.

Závěr

Během instalací opatření nedošlo k přerušení provozu budovy ani k delšímu výpadku vytápění, zastaralé technologie v havarijním stavu byly nahrazeny moderními a bezpečnými. Ovládání kotelny je možno provádět dálkově a díky softwarové aplikaci lze sledovat okamžitý stav topné soustavy, spotřebu tepla a další faktory. Ze strany vedení školy byla vyjádřena spokojenost, hlavně s rovnoměrným a komfortním vytápěním budovy. Ekonomické zhodnocení proběhne počátkem roku 2018 po vyčíslení spotřeby dodavatelem plynu.