Reference

2019
ŘSD SSÚD 23 – vyčištění topných soustav 2 objektů
Na Líše, Praha 4 – otevření, oprava potrubí a zakrytí kolektoru
MŠ Matěchova, Praha 4 – výkopové a stavební práce
ÚHKT – lokalizace úniku vody, následné sanace a opravy
VOLAREZA Slapy – rekonstrukce teras pavilonu B
Logistický areál Dobrovíz – oprava zámkové dlažby
Chodov, Praha 4 – rekonstrukce bytu
ÚHKT – oprava kolektoru a dešťové kanalizace
Rezidence velvyslance Argentiny – rekonstrukce interiérů
Diplomatický servis – pohotovostní a havarijní služba pro ambasády

2018
Velvyslanectví Rakouska – kompletní výměna vodovodních rozvodů
DPS Kamenec – montáž systému QUERYTHERM
ÚHKT – rekonstrukce toalet a zázemí
ÚHKT – příprava trasy pro potrubní poštu
ZŠ Počaply – rekonstrukce kotelny
Diplomatický servis – pohotovostní a havarijní služba pro ambasády

2017
Thomayerova nemocnice – vjezd pro sanitní vozy
ZŠ Počaply – montáž systému QUERYTHERM
Mateřská škola Hořovice – montáž systému QUERYTHERM
ZUŠ Orlová – montáž systému QUERYTHERM
Mateřská škola Zábřeh – montáž systému QUERYTHERM
FN Olomouc – montáž systému QUERYTHERM
FN Ostrava – montáž systému QUERYTHERM
Bytový objekt Ústí nad Labem – montáž systému QUERYTHERM
Bytový objekt Teplice – montáž systému QUERYTHERM