Topný systém a regulace

S razantním zateplením budovy by měla jít ruku v ruce i úvaha, zda je výkon topného systému ještě adekvátní. Zda by se třeba nevyplatilo přejít na jiný způsob vytápění. Nebo je-li systém správně dimenzovaný, regulovaný a udržovaný.

Regulace

Naší vlajkovou lodí v oblasti regulace je revoluční technologie QUERYTHERM, která díky svému algoritmu optimalizuje topnou křivku a neustále vypočítává okamžitou potřebu tepla. Spotřebu snižuje díky řízení oběhu a výkonu topného systému, přičemž do výpočtu zahrnuje i základní predikci počasí a tepelné zisky (sluneční svit, pohyb osob a provoz zařízení).

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Údržba topného systému

Pravidelná odborná údržba topného zdroje uspoří až 10 % paliva, je ale také zárukou bezpečného provozu. Jejím zanedbáním vznikají rizika jako únik spalin nebo oxidu uhelnatého. Bez potřebných kontrol a revizí se navíc zbytečně vystavujete riziku pokut a postihů.

Čištění topného systému

V důsledku různé tvrdosti vody a vnitřní erozi topného systému se do topné vody dostávají malé částice a kaly, které nejenom že snižují výkon topného systému, ale také zvyšují rizika přehřátí kotle a narušení topného systému s únikem topné vody.
Pravidelná výměna topné vody a vnitřní čištění topného systému tyto rizika eliminuje a napomáhá dosahovat lepšího a úspornějšího výkonu topného systému.