Zřízení nového vjezdu sanitních vozů do Thomayerovy nemocnice v Praze

Situace

​Thomayerova nemocnice je spádovou nemocnicí pro velkou část Prahy a okolí, proto jsou také bezpečnostní a provozní nároky vyšší než běžný standard. Při akci byl kladen důraz zejména na rychlost, nenáročnost a spolehlivost provedení.

Stávající hlavní vjezd do areálu Thomayerovy nemocnice neumožňoval okamžitý průjezd sanitních vozů s pacienty v kritickém stavu, protože jediný pruh pro vjezd byl společný jak pro sanitní vozy, tak i vozy návštěvníků. Tak docházelo při „ucpaném“ vjezdu ke komplikacím, zdržení a tím pádem i potenciálnímu ohrožení nejen zdraví, ale i života pacientů.​

Náš přístup

Vzhledem k tomu, že areál nemocnice je kulturní památkou a v blízké budoucnosti jej čeká kompletní rekonstrukce oplocení areálu, hledali jsme takové řešení, které bude rychlé a zároveň investičně nenáročné. Vedení nemocnice jsme představili návrh, že namísto jednoho plotového dílce, 100 m od stávajícího vjezdu, zřídíme nový vjezd pouze pro sanitní vozy se závorou, kamerou s automatickou čtečkou SPZ a komunikačním sloupkem a kamerou zajišťující spojení se stávající vrátnicí s nepřetržitou ostrahou. Tak existuje možnost okamžitě vpustit do areálu i sanitní vůz, jehož SPZ není v databázi.

Realizace

Díky dobré koordinaci se subdodavateli a vedením nemocnice se nám podařilo za 31 dnů od zahájení výstavby předat dokončené dílo, včetně napojení na průběžnou komunikaci. Veškeré práce probíhaly bez jakéhokoliv omezení provozu nemocnice a pohybu pacientů. Sanitní vozy mají díky vlastnímu vjezdu a automatickému systému zajištěn okamžitý průjezd do nemocnice, což rozhodně přispělo ke zlepšení příjmu kritických případů. Také u stávajícího vjezdu pro veřejnost nedochází ke zmatečným situacím způsobených příjezdem houkajícího sanitního vozu.