MŠ Matěchova, Praha 4 – výkopové a stavební práce

Situace:

Došlo k havárii teplovodního potrubí v kolektoru u Mateřské škole Matěchova. Bylo nutné zjednat přístup do kolektoru odkrytím zeminy, zabezpečením stěn a vyčištěním daného úseku tak, aby mohla být provedena oprava potrubí. Po opravě byly nutné stavební opravy samotného kolektoru, oprava izolace a uvedení celého výkopu do původního stavu.

Realizace:

Kromě výše zmíněných prací, které probíhaly dle harmonogramu bylo nutné taky umožnit přístup do kolektoru pod objektem školky, přístup byl vytvořen pod šatnami dětí a po nutné opravě potrubí byly šatny opět uvedeny do původního stavu, včetně nové podlahové krytiny.

Termín realizace: 11/2019