Rubriky
Nezařazené Uncategorized

EU stále zápasí s udržitelností biopaliv. Jejich podíl v dopravě se má snižovat

 

V nové směrnici pro obnovitelné zdroje Komise navrhuje omezit roli biopaliv při snižování emisí z dopravy. Ukazuje se totiž, že mohou životnímu prostředí spíše škodit. Komise navíc podle evropských auditorů nemá dostatečnou kontrolu nad tím, jaká biopaliva se v EU vlastně používají.

 

Biopaliva by měla hrát v evropské dopravě jen omezenou roli a po roce 2020 už by neměla získávat veřejnou podporu. Evropská komise o to usiluje ve svém návrhu nové verze směrnice o obnovitelných zdrojích, která má platit právě v příštím desetiletí.To se setkalo se silnou kritikou ze strany firem, které biopaliva vyrábějí. Producenti bioethanolu Komisi obvinili z toho, že podporuje využívání klasických paliv, výrobci biodeselu zase označují návrh za „nepřijatelný“.

 

Nová směrnice o OZE je součástí velkého legislativního balíčku, který Komise představila na podzim. Bruselská exekutiva v něm míří proti konvenčním biopalivům vyráběným ze zemědělských plodin. Zatímco v roce 2021 by měl jejich podíl v dopravě dosahovat maximálně 7 %, do roku 2030 chce Komise toto číslo snížit na 3,8 %. Podíl dalších „nízkoemisních paliv“ by měl naopak vzrůst na 6,8 %. Týká se to elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo vyspělejších biopaliv.

 

Podle šéfa evropského sdružení výrobců bioethanolu Emmanuela Desplechina si EU tímto krokem komplikuje plnění vlastních klimatických cílů. „Udržitelná konvenční paliva“ vyráběná z kukuřice, pšenice nebo cukrové řepy by v tom prý mohla pomoci.„Namísto aby Komise podporovala obnovitelná nízkoemisní paliva, jako jsou biopaliva vyráběná udržitelným způsobem v Evropě, je její návrh přátelský vůči ropě,“ prohlásil v lednu na debatě věnované tomuto tématu. Podle výrobců ušetří bioethanol vyráběný v EU ve srovnání s benzínem o 64 % víc emisí skleníkových plynů. To odpovídá ročním emisím ze čtyř milionů aut.

 

Politika se mění příliš často
Bernd Kuepker z generálního ředitelství Komise pro energetiku zdůraznil, že bioethanol vyráběný ze zemědělských plodin má na životní prostředí nepříznivý vliv kvůli takzvaným nepřímým změnám využití krajiny (Indirect Land Use Changes – ILUC).

Tyto nepřímé změny způsobuje nahrazování lesních a travních porostů poli, na kterých se pěstují plodiny potřebné pro produkci zelených paliv. Proměna krajiny může ohrožovat potravinovou bezpečnost, ovlivňovat ceny polnohospodářských komodit a paradoxně také zvyšovat množství vypouštěných emisí. Komise proto dává přednost vyspělejším biopalivům, která lze vyrábět například ze zemědělských zbytků nebo z odpadu.

Podle Paula Deana z institutu pro výzkum environmentálních otázek na University College v Corku se ale vyspělejší typy biopaliv v Evropě zatím dostatečně nerozvinuly kvůli vysokým nákladům, poklesu cen ropy a politické nestabilitě. Politika v oblasti biopaliv totiž podle něj k těm nejproměnlivějším v EU.
Biopaliva: jaká a odkud
Navíc má EU mezery v tom, jak kontroluje udržitelnost produkce biopaliv. Minulý rok na to ve své zprávě upozornil Evropský účetní dvůr. Většina biopaliv přicházejících na evropský trh prochází certifikací v rámci dobrovolných systémů uznávaných Komisí. Auditoři ale zjistili, že tento způsob kontroly je slabý.

Komise podle nich nežádá potvrzení o tom, že za výrobou biopaliv nestojí konflikty o vlastnictví půdy, nucená nebo dětská práce nebo špatné podmínky pro zemědělce. Dobrovolná schémata prý nesledují ani dopady produkce biopaliv na krajinu nebo ověření toho, že se skutečně vyrábějí z odpadů nebo zemědělských plodin splňujících environmentální standardy.V Evropském parlamentu to kritizoval například český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který se tématem zabývá.

 

„Když se řekne ‚Evropská unie‘ v kontextu ochrany životního prostředí, první, co mě napadne, je slovo ‚lídr‘. Proto pro mne bylo velkým zklamáním dozvědět se ze závěrů této zvláštní zprávy, že v tématice tak kontroverzní a citlivé, jako je certifikace biopaliv, nelze na EU spoléhat,“ říká. Je podle něj paradoxní, že Unie na jedné straně ročně investuje stovky milionů eur do rozvojové pomoci po celém světě, bojuje proti hladu a neférovým obchodním praktikám. Nevhodná produkce biopaliv totiž v některých zemích způsobuje právě chudobu, hlad, špatné pracovní podmínky a podvody, zdůraznil. EU prý musí být schopna jasně doložit původ biopaliv, systém musí být transparentní a data od členských zemí ověřitelná.

„Nebuďme naivní a mluvme otevřeně – vliv zájmových skupin je v této oblasti enormní, a proto je zásadní, aby byl celý systém transparentní a spolehlivý, protože EU by měla zůstat lídrem v oblasti ochrany životního prostředí,“ říká europoslanec.

 

 

Zdroj: www.euractiv.cz