Rubriky
Nezařazené Uncategorized

Deset krajských škol bude hledat další úspory energií

Na deseti vybraných středních školách Kraje Vysočina bude v následujících dvou letech realizován projekt soustředěný na maximální úspory energie při zvýšení uživatelského komfortu staveb. Energetická agentura Vysočiny na adresách škol v Jihlavě a Žďáře nad Sázavou zavede přesný monitoring spotřeby všech forem energie – tepla, elektřiny, vody, plynu nebo uhlí. „Na datech z instalovaných inteligentních měřiče s dálkovým automatickým přednosem dat budou modelovány různé způsoby dosahování energetických úspor a vyhodnocen jejich ekonomický dopad,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.

Objekty v majetku Kraje Vysočina byly pro měření vybrány po vzájemné konzultaci mezi krajem a energetickou agenturou. „Kritériem pro výběr byla zejména vhodnost konkrétních budov pro aplikaci předpokládaných metod a postupů jako například doba výstavby, současný stav zateplení, využívané formy energie, stupeň automatizace technologického vybavení budovy a existující energetický management budovy,“ říká Iveta Fryšová, vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje.

 

Příspěvkové organizace Kraje Vysočina zaznamenávají spotřeby energií od roku 2013, pravidelně každý týden za konkrétní odběrné místo. Odečty jsou prováděny manuálně a zadávané za každou energii do zaběhlého monitorovacího systému. Aplikovaný pilotní projekt, který Energetická agentura Vysočiny realizuje s dalšími sedmi zahraničními partnery, má za cíl provádět odečty automaticky vč. případného odstranění potenciálních lidských chyb a značné snížení pracnosti.  „Přidanou hodnotou realizace úspor je i zvýšení povědomí jejich uživatelů – studentů a pedagogů o problematice dosahování úspor energie,“ připomíná radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

 

Během následujícího roku čeká organizace zapojené do projektu aktualizace energetických auditů, provedení analýz výskytu tepelných mostů a tepelných ztrát budovy. V roce 2017 navážou na tyto analýzy navržená řešení pro instalace smart technologií, realizace opatření a spuštění monitorovacího systému. V letech 2018 – 2019 budou spotřeby energií průběžně vyhodnocovány v měsíčních intervalech a projekt uzavře v roce 2019 zpracování možností využití uspořených provozních nákladů.