​Velvyslanectví Rakouska – Kompletní výměna vodovodních rozvodů

Situace:

​Objekt se nachází v památkové zóně Pražského hradu a sestává z historického objektu se dvěma křídly spojenými průjezdem. Vodovodní rozvody pro celý objekt vedou v kolektoru pod podlahou přízemí celého objektu, kotelna se nachází v suterénu pravého křídla, ohřev TUV je řešen plynovými ohřívači pro každé křídlo zvlášť.

Potřeba rekonstrukce vznikla po havárii potrubí pod pravým křídlem – do kolektoru uniklo asi 300l TUV. Při zkoumání příčiny bylo zjištěno, že měděné potrubí v kolektoru je v důsledku vlhkosti, nesprávně provedených spojů a vadám izolace na konci své životnosti a bylo rozhodnuto o jeho celkovém nahrazení potrubím z PPR. Do výměny byly zahrnuty i uzávěry a kohouty k plynovým ohřívačům a napojení na svislé stoupačky v celém objektu.

Realizace:

Realizaci jsme naplánovali na dvě etapy, jelikož bylo nutné umožnit nepřerušený provoz rezidence a reprezentativních prostor. V první etapě jsme vyměnili potrubí pro pravé křídlo v úseku od kotelny po místo havárie. Obtíže nastaly při vstupu do kolektoru, při rekonstrukci podlah byla výška kolektoru snížena o 20 cm a vzhledem k tomu, že místo havárie leželo v ohybu chodby, nebylo možné se k němu dostat stávajícími vstupy.

Nakonec bylo nutné zřídit v každém křídle 2 servisní vstupy navíc. Po vyřezání starého potrubí, vyčištění kolektoru a natažení nového potrubí nastaly obtíže při napojování na svislé rozvody, které v byly v dimenzích, které se dávno nepoužívají. Bylo nutno na míru vyrobit a uzpůsobit příslušné koncovky a šroubení. První etapa trvala 7 dní a byla úspěšně ukončena spuštěním a revizí systému.

Druhá etapa byla co do rozsahu náročnější, jednak bylo nutno vyřešit, jak položit nové rozvody pod průjezdem mezi křídly (výška kolektoru je zde pouze 37 cm), rozvody pod hlavní kuchyní pro jednotlivá pracoviště a přívody k ohřívačům TUV v levém křídle, které byly zabetonovány v podlaze a zdi bez servisních přístupů.

​Harmonogram prací byl stanoven tak, abychom provoz hlavní kuchyně zastavili na pouhé dva dny a nebránili tak fungování velvyslanectví, celá etapa trvala 14 dní, veškeré prostory jsme uvedli do původního stavu včetně doplnění obkladů a dlažby, úklidu a testovacího provozu.

Systém funguje již 6 měsíců bez jakékoliv závady.

Termín realizace: 10/2018 – 12/2018