Rubriky
Nezařazené Uncategorized

Energetický trh pro domácnosti v roce 2016

Energetický trh pro domácnosti v roce 2016 byl bohatý na události. Byl to rok velkého počtu změn nebo pokusů o změny pro zákazníky, jako třeba Nová tarifní soustava, Indikativní ceny, jednodušší faktury. Rok 2016 můžeme rovněž označit za aukční rok. Jaký byl vývoj cen? Jaké fígle praktikují dodavatelé na zákaznících a co je nového v kalkulátoru?

 

Změny a události

Od 1. ledna se změnil způsob výpočtu poplatku za činnost Operátora trhu s elektřinou. Místo výpočtu podle spotřeby byl nově zaveden poplatek za odběrné místo. Poplatek počítaný na odběrné místo mají i nově zavedené položky, jako je poplatek související s výplatou podpory z podporovaných zdrojů a poplatek na činnosti Energetického regulačního úřadu. Význam poplatků nezávislých na spotřebě ještě vzrostl zdražením poplatků za jistič.

 

Velké diskuze vyvolal návrh Nové tarifní soustavy, který měl zajistit přísun financí pro fixní náklady elektrizační soustavy v budoucnu. Návrh se ale nesetkal s pochopením velké části veřejnosti a změna byla odložena.

 

Média i veřejnost se v prvním pololetí zabývala snahou ERÚ zavést regulaci cen plynu, protože prudký pokles cen na burze nebyl následován poklesem cen plynu pro domácnosti. Byla zvažována slovenská varianta direktivního určování cen dle schváleného vzorce. Nakonec zbyla jen jakási deklarace vyjádřená formou tzv. Indikativních cen plynu, které mají čtvrtletně určovat limitní, ještě výhodnou cenu plynu pro domácnosti. Indikativní ceny zákazníkům pomohou lépe se orientovat v nabídkách dodavatelů, pro které ale indikativní ceny nejsou závazné.

 

Představitelé regulátora v minulosti slibovali přehlednější vyúčtování, ve kterém se zákazník bude snadno orientovat a dozví se na něm například potřebné informace o smlouvě. Bohužel výsledkem je, že v novém vyúčtování se sčítají hrušky s jablky a zákazník se lépe orientovat nebude. Navíc informace ohledně smluv z vyúčtování na přání dodavatele vypadla.

 

Před koncem roku byla zveřejněna novela Etického kodexu. Novela však konzervuje současný stav, jinak řečeno, když něco děláte špatně, tak to dělejte nově o něco méně špatně, nic zásadního se nemění. Etický kodex neklade důraz na pravdivé informace o vlastnostech produktů a způsobu cenového srovnávání, na informace o délce smluv ani o automatickém prodloužení, či prodeji mimo sídla prodejce.

 

Naštěstí problémy s notifikací české podpory obnovitelných zdrojů byly před koncem roku vyřešeny a většina domácnosti a malých firem bude platit za podporu OZE stejně jako v roce 2016. Cena za amper, fázi a měsíc se proti loňsku snížila a tak více odběrných míst s vysokou spotřebou bude platit za elektřinu méně.

 

Ceny elektřiny a plynu

Začátkem roku ceny elektřiny a plynu na burzách rychle klesaly ale od května se trend otáčel a následoval růst. U elektřiny bylo několik příčin, třeba zprávy ohledně emisních povolenek, zdražování uhlí ve světě nebo odstávka jaderných elektráren ve Francii. Vyšší poptávka, omezené zdroje plynu a chladnější zima jsou zase příčinou růstu cen plynu.

 

Zvyšování cen těchto komodit však zatím nemělo vliv na ceny energií pro domácnosti. Postupně zdražovaly nejlevnější nabídky na trhu, rozdíl mezi nejlevnějšími a nejdražším nabídkami elektřiny či plynu se snižoval.

Zatímco letos a ani v předcházejících letech dominantní dodavatel elektřiny v ČR ČEZ nikdy neměnil ceny pro své stávající zákazníky, u plynu RWE a nově společnost innogy již několikrát plyn zlevnila. Byla následována Pražskou plynárenskou, E.ON se ke zlevňování nepřidal.

 

Zlevňování plynu společností RWE vyvolalo nutnost úpravy cen plynu u alternativních dodavatelů plynu. Protože oficiální snížení cen by mohlo vyvolat nechtěný odchod jejich zákazníků ke konkurenci, tak tito dodavatelé slíbili zákazníkům prémii, která by měla nahradit zlevnění. Jednorázová prémie ale není zlevňování a při současném pohybu cen není jisté, zda se spotřebitelé prémie místo zlevnění příští rok dočkají.

 

Aukce tlačí ceny dolů

První polovina roku 2016 byla výjmečná pro aukční společnosti. Na jedné straně pokles velkoobchodních cen a na druhé straně tomu neodpovídající pokles cen na trhu pro domácnosti a pro maloodběratele umožňovaly zájemcům především u plynu dosahovat nebývalých úspor.

 

V této situaci měla aukce na dodávku energií pořádaná pod záštitou dTestu vůbec nejlepší načasování. Kdyby tato aukce byla pořádána v jiném termínu, s velkou pravděpodobností by bylo dosaženo horších cen.

 

Nejen ceny jsou rozhodující

Podle množství poptávek z kalkulátoru by se mohlo zdát, že zákazníci při změně dodavatele dávají přednost především ceně. Kalkulátor je určen především pro cenové srovnání, tak se není čemu divit. Podle dlouhodobých statistik Operátora trhu s elektřinou však změny dodavatelů na základě cenově výhodnější nabídky nejsou dominantní. Dlouhodobě mnohem vyšší počty změn odběrných míst zaznamenávají dominantní dodavatelé u opačné komodity, než ve které jsou dominantní.

 

Když dodavatel není dominantní a nemá základnu svých zákazníků, které by oslovil, pak je třeba pro trvalý růst počtu odběrných míst vynaložit značné množství financí a mít chytrý marketing. Osvědčeným způsobem, jak zvýšit počet zákazníků je nákup jiných společností. Za nákup roku lze bez váhání akvizici části společnosti Right Power v ČR a na Slovensku. Kupující Bohemia Energy si jen v České republice přišel na 45 tis. odběratelů elektřiny a 11 tisic odběratelů plynu.

 

Velkou skvrnou energetického trhu jsou společnosti, které mají krajně nevýhodné obchodní podmínky, ceny nejvyšší na trhu a nenabízejí žádné výjímečné služby, přesto na naše poměry rostou závratným tempem. Některé z nich se dokonce přihlásily k dodržování Etického kodexu. V roce 2016 se na trhu neobjevil žádný dodavatel, který by nabízel skutečně levné energie, jako tomu bylo v minulosti.

 

Široká nabídka služeb

Především zahraniční dodavatelé pochopili, že nejen na prodeji elektřiny nebo z plynu se dá vydělávat. Nabídka je nyní velice široká. Jedná se poskytování služeb, které většinou souvisí s dodávkou energií. Obchodníci nabízejí pomoc při úsporách energií například formou vyřízení formalit nutných pro získání dotací na energetické úspory. Prodejci také nabízí nyní ve větší míře pojištění, půjčky, zlevěné zboží, či slevy na kulturní a sportovni akce. Dodavatelé vědí, že na prodeji služeb se dá slušně nejen vydělat, ale že se upevňuje vazba se zákazníkem. Jinak řečeno, zákazník, který má solární panely na střeše, které splácí dodavateli, dodavatele těžko opustí a navíc není tak citlivý na ceny energií, které mu dodavatel prodává.

 

Jak nás dodavatelé informují

V roce 2016 jsme byli svědky změněné informační taktiky dodavatelů vůči zákazníkům. Zatímco před několika lety, v období růstu cen, se někteří dodavatelé chlubili, jak dlouho je ceník v platnosti. Letos dodavatelé vydávají nové ceníky ostošest. Nové ceníky jsou vydávány i přesto, že nedochází ke změnám v neregulované složce energie. Když už nemám nové ceny, tak alespoň zveřejním nový ceník. Nikdo se nechlubí se starým ceníkem platným před 31.12.2016. Růst cen na velkoobchodních trzích lze také využít k propagaci nezlevňování, například tvrzením, že i přes růst cen na velkoobchodních trzích dodavatel zákazníkům zachová ceny a nebude zdražovat.

 

Změny cen na přelomu roku

 

Ve druhém pololetí výrazně rostly ceny na velkobchodních trzích. Na trhu pro maloodběratele a domácnosti se však zdražení u většiny nabídek neprojevilo. Jedinou výjimkou byly nejlevnější aukční nabídky nebo nejlevnější nabídky na trhu. Nejlevnější nabídky již nejsou tak levné jako v prvním pololetí, i přesto innogy ohlásil od února další snížení ceny plynu, tentokrát se jedná o snížení ceny o 40 Kč/MWh. Reakce konkurentů lze očekávat v prvním čtvrtletí, ale lze předpokládat, že rozdíly mezi nejlevnější a mezi nejdražší nabídkou plynu se sníží.

 

Již dlouho neplatí, že přelom roku znamená změnu cen dodavatelů. Letos jsem nenašel dodavatele, který by svým stávajícím zákazníkům zdražil energie. Někteří dodavatelé zlevňovali. Ty, kteří zlevňovali všem svým zákazníkům, bych však spočítal na prstech jedné ruky. Změna v cenících je pouze reprezentována cenami nových tarifních sazeb D57d, zrušením tarifní sazby D55d a přidáním tarifní sazby C46d v cenících pro podnikatele.

 

Kalkulátor

Nově je kladen důraz na informace ohledně nabídky služeb pro zákazníky, protože tento segment na trhu s energií se slibně rozvíjí.

Zvýšil se počet nabídek aukčních společností a produktů, jejichž cena je závislá na vývoji velkobchodních cen. Před koncem roku se objevila nabídka elektřiny a plynu pro domácnosti Energie A++. Jedná se o první nabídku v kalkulátoru, u které budoucí cena není předem daná, ale je závislá na trhu. Protože ale se jedná o nabídku, která je moderní, má budoucnost a patří do mozaiky našeho energetického trhu, nemůžeme ji v kalkulátoru nemít.

 

V roce 2017 se již nebudou zobrazovat ceníky dodavatelů, kteří byli koupeni jinými dodavateli a u kterých noví vlastníci zachovali původní ceníky z důvodu obav před úprkem zákazníků. Dodavatelé za celou dobu od převzetí původních dodavatelů ceníky nezměnili, ale i tak většina zákazníků měla dostatek času si zajistit lepší podmínky. Nabídky budou nově dostupné pouze po zrušení zaškrtnutí „Zobrazit pouze dostupné ceníky“ v editoru pro zadání údajů.

 

Zákazníci budou stejně jako v minulém roce pravidelně informováni o obchodech a o cenovém vývoji na Českomoravské komoditní burze Kladno. To má svůj význam i pro domácnosti, protože podobný vývoj (samozřejmě s vyššími cenami) by mohl být i u trhu s energiemi pro domácnosti. Do cen zde vstupuje i kurz koruny vůči euru, což u velkoobchodních cen na energetických burzách není, tam se obchoduje v eurech a je zde konkurence bez zábran dlouhodobých smluv.

 

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/15235-energeticky-trh-pro-domacnosti-v-roce-2016