Rubriky
Nezařazené Uncategorized

Bilance topné sezóny – více než 800 požárů od komínů

Během topné sezóny, tedy od října 2016 do konce března 2017 došlo k více než 800 požárům komínů, což je o něco více než bylo v loňském roce. Každoročně se toto číslo přiblíží tisícovce a tyto požáry za sebou zanechávají nejen velké škody na majetku, ale i oběti a zraněné.

 

Příkladem je požár rodinného domu ve městě Zubří (okres Vsetín) ve Zlínském kraji, ke kterému vyjely dne 11. listopadu 2016 tři jednotky hasičů. Po provedení průzkumu hasiči zjistili, že v místě průchodu komína stropní konstrukcí vychází z podlahy kouř. Motorovou pilou tedy vyřízli část podlahy a odkrytá místa zalili vodou. Následně s termokamerou sledovali teploty okolních stavebních konstrukcí. Na místo požáru se dostavila PČR a vyšetřovatel příčin vzniku požáru HZS ČR, který zjistil, že v místě prostupu komína stropem došlo k poškození komínového zdiva a prasklinou se požár rozšířil do stopní konstrukce. Komín byl používán bez platné kontroly spalinových cest. Majitel byl pokutován za zanedbání zákonné povinnosti v rámci správního řízení.

 

Druhým příkladem může být požár rodinného domu z 29. listopadu 2016 na Příbramsku, při kterém zasahovalo šest jednotek hasičů. „Podle prvotního průzkumu šlo o požár dřevěného stropu v prvním patře. V průběhu zásahu došlo k částečnému propadnutí stropní konstrukce mezi prvním a druhým podlažím a také mezi druhým podlažím a půdou. Hasiči v dýchací technice museli rozebrat další části stropu, aby se dostali ke skrytým ohniskům požáru. Přímé škody jsou vyčísleny na 2 miliony korun a další půl milionu korun na vybavení domu. Příčinou požáru byla technická závada na komínovém tělese, konkrétně jeho prasknutí v meziprostoru.“ řekl k tomu tiskový mluvčí HZS Středočeského kraje por. Ing. Ladislav Holomčík.

 

K požáru sazí v komíně vyjížděli také dne 17. ledna 2017 jednotky HZS Ústeckého kraje do obce Jiřetín pod Jedlovou. Hasiči požár uhasili, komín vyčistili – vybrali neuvěřitelných 15 kbelíků strusky a okolí komína proměřili termokamerou. Zdaleka se nejedná o ojedinělé případy. V roce 2016 došlo k 1 052 požárům od komínů, celková výše škod se vyšplhala na téměř 52 milionů a bylo zraněno 31 osob.

 

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Těch bylo celkem 902 z celkového počtu požárů komínů. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce (76) nebo zazděný trám v komínu (45). To všechno jsou důvody, proč se HZS ČR dlouhodobě snaží tuto situaci řešit. Do nedávna spoléhali hasiči pouze na nařízení vlády o čištění, kontrole a revizi spalinových cest a na dobrou a úzkou spolupráci se Společenstvem kominíků, od 1. ledna 2016 je naštěstí všechno jinak.

 

Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně. K novinkám patří povinnost oprávněné osoby vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků, musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru dle typu zjištěného nedostatku.

 

Oprávněné osobě neplnící své zákonné povinnosti může být uložena pokuta hasičským záchranným sborem kraje až do výše 50 000 Kč. Provozovatelům spalinové cesty, která vykazuje hrubé nedostatky, může být uložena pokuta do 10 000 Kč (u fyzických osob) a do 100 000 Kč (u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob).

 

Ze strany oprávněných osob a revizních techniků spalinových cest se v rámci spolupráce angažuje Společenstvo kominíků ČR, které šíří povědomí o této legislativní změně. Hlavním cílem právní úpravy je zvýšení bezpečnosti provozu spalinových cest. „Hlavní roli“ zde hrají odborníci na tuto problematiku, tj. oprávněné osoby a revizní technici spalinových cest. Proto i Společenstvo kominíků ČR cíleně vzdělává své členy a vysvětluje postupy při zjištění nedostatku a jeho odstranění. Spolupráce státní správy a odborníků na tuto problematiku by neměla přinést zahlcení správních úřadů oznámeními o nedostatcích, ale měla by být zárukou, že všechny nedostatky, které bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo majetek osob, budou odstraněny.

 

Zdroj: www.tzb-info.cz